MET

A 2023. évet lezáró rendes közgyűlés

A Magyar Energetikai Társaság a 2023. évet lezáró rendes közgyűlését 2024. május 27-én, 16 órai kezdettel, a Magyar Mérnöki Kamara földszinti konferencia-előadótermében (Budapest XI., Budaörsi út 125/a) tartja.

15:15-től regisztráció a helyszínen, 15:30-tól a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozatának elnöke, dr. Móga István tart előadást nukleáris erőművekkel kapcsolatos témában, amelyre tisztelettel várjuk társaságunk tagjait.

Napirendi pontok:

 1. A közgyűlés megnyitása
  • A felügyelőbizottság nyilatkozata a közgyűlés összehívásának szabályosságáról,
  • A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlálók, jegyzőkönyv-hitelesítők),
  • A közgyűlés napirendjének elfogadása.
 2. Az elnökség beszámolójának jóváhagyása
 3. A felügyelőbizottság beszámolójának jóváhagyása
 4. A 2023 évi pénzügyi beszámoló jóváhagyása
 5. A 2024 évi pénzügyi terv jóváhagyása
 6. Tagdíjrendezés
 7. Egyebek

A közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának megjelenésére feltétlenül számítunk. Amennyiben a szükséges számú tag nem jelenik meg, a közgyűlést 16:15 órai kezdettel tartjuk meg, a fentiekkel azonos napirend szerint. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Előterjesztések, határozati javaslatok

Honlapunk
átalakítás alatt áll.

A Magyar Energetika szaklap számai
a kiadó oldalán elérhetők.